Polityka firmy


Polityka firmy powinna być zgodna z wymaganiami norm, a także motywować do ciągłego podnoszenia efektywności Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Polityka korporacyjna musi być przekazywana i rozumiana w ramach organizacji oraz w ramach zainteresowanych stron.

Pobierz

Polityka firmy PRINOTH (EN)
Pobierz (214 KB )