JAKOŚĆ I ETYKA

Jakość

W 1994 roku Grupa LEITNER wprowadziła system zarządzania jakością, który jest w pełni zgodny z międzynarodową normą ISO 9001 i certyfikowany przez SQS. System zarządzania jakością obejmuje ciągłe monitorowanie procesów biznesowych.
Wszystkie procesy wewnętrzne są zorientowane na klienta i ukierunkowane na ciągłe ulepszanie produktów, od etapu rozwoju przez obsługę klienta po sprzedaż. Ciągłe usprawnienia w zakresie produktów, obsługi klienta i warunków pracy naszych pracowników, a także silna koncentracja na świadomość ekologiczną są stałym celem zarządzania jakością firm grupy LEITNER

System zarządzania środowiskowego (EMS) oraz system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (OHSAS) zostały zintegrowane, zmieniając istniejący system zarządzania jakością (QMS) w zintegrowany system zarządzania (IMS).

Etyka


Zasady postępowania w organizacji i modelu zarządzania uzupełniają zasady wprowadzonego Kodeksu Etyki.
W ten sposób powstała ogólna liczba wewnętrznych regulacji mających na celu upowszechnianie kultury etyki i przejrzystości w firmie poprzez oferowanie pracownikom wskazówek dla ich codziennych zachowań wewnątrz firmy i wdrażania modelu organizacji i zarządzania. Zgodnie z włoskim dekretem ustawodawczym nr 231/01 dotyczącym odpowiedzialności administracyjnej przedsiębiorstw.

POBIERZ

KODEKS ETYKI
Pobierz (327 KB )
MODEL ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA FIRMY
Pobierz (496 KB )