Polityka prywatności

Wprowadzone dane zostaną wykorzystane przez PRINOTH AG w celach informacyjnych. PRINOTH AG zobowiązuje się do ochrony wprowadzonych danych osobowych. Możesz także wyrazić zgodę później w dowolnym momenciedrogą elektroniczną lub pocztą - PRINOTH AG, Brennererstr. 34,39049 Sterzing, Włochy lub marketing@prinoth.com. Podane przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z włoskimi i europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych. PRINOTH AG szanuje poufność danych i nie ujawni ich w żadnych okolicznościach, chyba że ujawnienie jest wymagane przez prawo. Udostępnione nam dane osobowe będą chronione poprzez podejmowanie wszelkich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w taki sposób, aby były niedostępne dla nieupoważnionych osób trzecich. Korzystając ze strony, akceptujesz warunki niniejszej Polityki prywatności.

Zasady dotyczące zdjęć i filmów

Należy zauważyć, że jest to wydarzenie publiczne. W obszarze wydarzenia zostaną zrobione zdjęcia i filmy, które mogą zostać opublikowane w telewizji, w formie drukowanej i online w ramach relacji z tego wydarzenia.

Zasady anulowania rezerwacji

W przypadku pisemnej rezygnacji do 4 kwietnia 2020 r za pomocą e-mail cała kwota opłaty rejestracyjnej zostanie zwrócona. Anulowanie nie jest już możliwe po 4 kwietnia 2020 r. W przypadku niepojawienia się lub anulowania po wyzanczonym terminie opłata rejestracyjna nie zostanie zwrócona. Dziękujemy za zrozumienie.