Regulamin i warunki uczestnictwa

1. Uczestnictwo dozwolone jest dla wszytskich doświadczonych operatorów ratraków w wieku od lat 18.

2. Rejestrując się, uczestnik potwierdza fizyczną i psychiczną zdolność udziału w zawodach, a także wystarczające przeszkolenie i niezbędne doświadczenie w bezpiecznej obsłudze ratraka.

3. Uczestnik oświadcza, iż bierze udział w imprezie PRINOTH CUP 2020 z własnej, nieprzymuszonej woli i na własną odpowiedzialność. Organizator PRINOTH AG, Brennerstrasse 34, 39049 Sterzing, Włochy, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobach i/lub przedmiotach, które mogą wystąpić w trakcie uczestnictwa w imprezie. Roszczenia odszkodowawcze wobec organizatora lub innych uczestników są zatem wyłączone.

4. Uczestnicy zobowiązują się do obchodzenia się z dostarczonymi pojazdami i materiałami z zachowaniem szczególnej ostrożności, tak aby nie spowodować uszczerbku na życiu i zdrowiu innych uczestników, a także zobowiązują się do zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia za szkody wyrządzone osobom lub mieniu.

5. Spożywanie alkoholu jest niedozwolone ze względów bezpieczeństwa przed zawodami i podczas zawodów. Organizator ma prawo wykluczyć z konkursu uczestników spożywających alkohol.

6. Organizator ma prawo wykluczyć z zawodów uczestników, którzy nie są w odpowiednim stanie fizycznym lub psychicznym, którzy nie spełniają warunków określonych w regulaminie lub zachowują się w jakikolwiek inny niedozwolony sposób.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w trakcie trwania zawodów. Organizator niezwłocznie poinformuje uczestników o wszelkich zmianach lub odstępstwach od założonego programu na skutek nieprzewidzianych okoliczności zewnętrznych (np. Zła pogoda).

8. Opłata rejestracyjna służy organizacji imprezy. W przypadku nie pojawienia się na zawodach lub późnego anulowania uczestnictwa opłata rejestracyjna nie zostanie zwrócona.

9. Organizator jest uprawniony do zmiany warunków uczestnictwa w każdym czasie.