Företaget

PRINOTH – Ett varumärke av högsta klass

Pistmaskiner och bandfordon från PRINOTH ligger i framkant världen över, tack vare deras utmärkta prestanda, ekonomi och effektivitet - i kombination med en design man kan lita på.

PRINOTH har alltid stått för pistmaskiner av högsta kvalitet. 2009 förvärvade man den kanadensiska bandfordonstillverkaren Camoplast och kunde därmed bredda produktutbudet. Sedan dess kan PRINOTH stoltsera med världens mest omfattande utbud av pistmaskiner och bandfordon. När man 2011 övertog den tyska skogsmaskinstillverkaren AHWI expanderade PRINOTH Group verksamheten ytterligare, till en tredje sektor. Utöver pistmaskiner och bandfordon är PRINOTH numera en aktör även inom branschen för vegetationsskötsel.

Pistmaskiner. Perfekta backar. Pistmaskiner från PRINOTH är kända världen över och står för en nyskapande teknologi och tilltalande design. PRINOTH använder miljövänliga metoder vid utformning och framställning av sina pistmaskiner, allt för att motsvara efterfrågan på maximalt effektiv snöpreparering. En kombination av spetsteknologi och en bred expertis inom preparering har visat sig vara ett framgångsrecept för en kostnadseffektiv och högkvalititativ preparering av snö.

Bandfordon. Oavsett om ni hanterar lera, grus eller snö är bandfordon från PRINOTH pålitliga arbetsmaskiner - för extrema tillämpningar i extrema terränger. Tack vare en enorm nyttolast kan denna typ av fordon utrustas med alla typer av aggregat, och de är perfekta för konstruktions- och borrarbeten, inklusive dragning av rörledningar och installation och underhåll av kraftledningar. Kort sagt: tillämpningsområdena är många och maskinerna kan användas året runt - även under svårast tänkbara förhållanden. Bandfordon från PRINOTH kännetecknas av ett lågt marktryck vilket gör att de kan nå platser där hjuldrivna fordon utan tvekan hade fastnat. Dessutom kan fordonen användas för att transportera personal, maskiner och annan tung utrustning.

Vegetationsskötsel. Marktäckning, röjning eller fräsning. Med ett brett utbud av innovativa bandfordon och kraftfulla slåttermaskiner kan PRINOTH erbjuda hållbara lösningar för att röja och återuppta odling i skogsområden, hålla kraftledningars ledningsgator fria och omvandla obrukad buskmark till jordbruks- eller skogsmark. När det kommer till vegetationsskötsel fokuserar PRINOTH inte enbart på kostnadseffektiv bearbetning av jordbruks- och skogsmark, utan även på att utveckla sitt utbud av lösningar för biomassa.

En partner med kompetens. Oavsett om det gäller pistmaskiner, bandfordon eller röjningsaggregat är alla våra maskiner framställa för praktisk vardagsanvändning och kan användaranpassas för att uppfylla våra kunders specifika behov, oberoende av var i världen de befinner sig. PRINOTH siktar på att bli er kompetenta samarbetspartner, med fokus på service och kund.