SEKRETESSPOLICY

Version: maj 2018

Nedan finner du information om vår dataskyddspolicy.
Du kan kontakta oss med hjälp av följande kontaktuppgifter:

PRINOTH AG
Brennerstraße 34
39049 Sterzing (BZ)
Italien
Tel. +39 0472 722622 | privacy@prinoth.com


Information gällande Sekretesspolicy för grupp

Download

Ansvarig

PRINOTH AG är ansvarigt för behandling av dina personuppgifter på vår webbplats. Våra kontaktuppgifter finns tillgängliga i impressum.

Vi värnar om att skydda dina personuppgifer. Vi hanterar personuppgifter under sekretess samt i enlighet med tillämpliga dataskyddsförordningar och denna sekretesspolicy. Dina uppgifter kommer inte att vidarebefordras till andra mottagare utan ditt uttryckliga tillstånd.

Insamling, behandling och användning av personuppgifter

Åtkomstdata/loggfiler i server

Den information som din webbläsare skickar till oss samlas in och lagras automatiskt. Informationen omfattar bland annat:

  • Typ / version av webbläsare
  • vilket operativsystem som används
  • hänvisnings-URL (senast besökta webbsida)
  • åtkomstdatorns värdnamn (IP-adress)
  • tidpunkt för serverns anrop
  • mängden data som överförts och
  • information om huruvida åtkomsten lyckades.

Användarnas IP-adresser raderas eller anonymiseras efter användning. Vid anonymisering justeras IP-adresserna så att enskild information om personliga eller faktiska omständigheter inte kan kopplas till en specifik och identifierbar fysisk person, eller så att de kan kopplas till en fysisk person endast med oproportionerliga utgifter i fråga om tid, kostnader och arbetsinsatser. Vi utvärderar uppgifterna i de så kallade loggfilerna anonymt i syfte att ytterligare förbättra och underlätta användning av webbplatsen, samt för att kunna upptäcka och rätta till eventuella fel så snabbt som möjligt. Dessutom används loggfilerna för att kontrollera servrarnas kapacitet i syfte att kunna frigöra lämpliga datavolymer vid behov.

Kontaktformulär

När du kontaktar oss via formuläret på webbsidan eller via e-post kommer vi och andra företag i HTI AG-gruppen att behandla de angivna uppgifterna för att kunna hantera din förfrågan, under förutsättning att rätten till återkallelse inte utövats.

Nyhetsbrev

På vår webbplats kan du registrera dig för ett nyhetsbrev som levereras via e-post. I sådant fall behöver vi din e-postadress och ditt samtycke till att ta emot nyhetsbrevet.

För att kunna tillhandahålla målgruppsanpassad information samlar vi även in och behandlar information gällande intressen och språk som du lämnat frivilligt.

När du registrerat dig för nyhetsbrevet kommer vi att skicka ett e-mail som innehåller en länk för att bekräfta din registrering.

Användaren har rätt att när som helst återkalla sitt godkännande antingen skriftligen eller via e-post om det gäller nyhetsbrevet, genom att klicka på länken för avregistrering. Detta påverkar inte legaliteten för den behandling som baserat på samtycket skett fram till återkallelsen.

Registrering/Webbshop/Fan-Shop

De uppgifter du lämnar under registreringen kommer att tillämpas för användning av vår shop, fördelarna för medlemmar i Club PRINOTH, kommersiellt samarbete med PRINOTH och för fullgörande av kontraktet. Dessutom kommer även nedanstående uppgifter att sparas i syfte att fullgöra kontraktet: företag, namn, adress, telefonnummer, födelsedatum, intresseområde, klädstorlek.

De tillhandahållna uppgifterna är nödvändiga för att kontraktet ska kunna fullgöras samt för eventuella åtgäder som måste vidtas innan avtal upprättas. Utan dessa uppgifter kan vi inte upprätta något avtal. Inga uppgifter vidarebefordras till andra mottagare.

Arkivering av uppgifter/Webbshop/Fan-Shop

Observera att i syfte att underlätta köpprocess och upprättande av avtal kommer webbshopsansvarig att lagra den registrerades IP-uppgifter inom cookiens användningsområde samt namn, adress, momsregistreringsnummer eller ID-nummer, telefonnummer, land och köparens leveransadress.

För att fullgöra avtalet kommer även nedanstående uppgifter att lagras: namn, adress, momsregistreringsnummer eller ID-nummer, telefonnummer, land och leveransadress. De tillhandahållna uppgifterna är nödvändiga för att kontraktet ska kunna fullgöras samt för eventuella åtgäder som måste vidtas innan avtalet upprättas. Utan dessa uppgifter kan vi inte upprätta något avtal. Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras till tredje parter med undantag för kreditkortsuppgifter som kommer att vidarebefordras till kreditbolag/betaltjänster för betalning. Uppgifter vidarebefordras också till det transport-/speditionsföretag vi anlitar för att leverera varorna och till vår skatterådgivare i syfte att uppfylla våra skattskyldigheter.

Om köpet avbryts kommer de uppgifter vi lagrat att raderas. Om ett avtal upprättas kommer samtliga kontraktsrelaterade uppgifter att lagras under hela den tidperiod skatteunderlaget måste sparas enligt lag (10 år).

Namn, adress, inköpta varor och inköpsdatum lagras tills ansvarsskyldigheten för produkten upphör (10 år). Behandling av personuppgifterna grundas på den tyska telkommunikationslagens artikel 6, punkt 1 bokst. a (samtycke) och/eller f (nödvändigt för verkställande av avtalet) i GDPR.

Utlämnande av uppgifter till tredje parter

Uppgifter som vi samlar in vidarebefordras till tredje part endast om det är nödvändigt för att upprätta ett avtal eller för fakturering, det vill säga efter samtycke. Våra leverantörer har tillstånd att använda uppgifter som överförs till dem på detta sätt endast för att fullfölja sina uppgifter. Leverantörerna är noggrant utvalda och har tillsatts av oss skriftligen. De är bundna till våra riktlinjer och kontrolleras regelbundet av oss. Ingen annan användning av informationen är tillåten, och sker inte heller av våra utsedda leverantörer.

Jobbannonser/ansökningar via Internet

På vår webbsida lägger vi ut lediga tjänster som kan sökas online (med e-post eller via ansökningsformuläret som finns publicerat online). Om du tillämpar dina data kommer endast att samlas in och behandlas av oss.

Cookies

Vår webbplats använder så kallade cookies. Det är små textfiler som webbläsaren lagrar i din enhet. De vållar ingen skada.

Vi använder cookies för att göra vår tjänst intuitiv. En del cookies ligger kvar i enhetens minne tills du raderar dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök.Om du vill förhindra detta kan du ställa in din webbläsare till att informera om användning av cookies och till att medge användning endast när du så önskar. Om du inaktiverar cookies kan webbplatsens funktion komma att begränsas.

För ytterligare information om cookies som används på denna webbplats, se här.

Webbanalys med Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies", vilket är textfiler som lagras i din dator och gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. Den information som dessa cookies genererar om användning av Internetplatsen skickas normalt till en av Googles servrar i USA där den lagras. Om anonymisering av IP-adress har aktiverats på webbplatsen kommer Google att i förväg förkorta din IP-adress inom EU och andra EES-stater. Endast i undantagsfall överförs den fulla IP-adressen till en av Googles servrar i USA och förkortas där. Google kommer att använda informationen för att analysera din användning av webbplatsen, för att kunna sammanställa rapporter om aktiviteten på webbplatsen till webbplatsoperatören och för att kunna tillhandahålla ytterligare tjänster kopplade till användning av webbplatser och internet. Den IP-adress som din webbläsare överför via Google Analytics kopplas inte samman med någon annan data som Google lagrar. Du kan förhindra att cookies sparas genom att välja motsvarande inställning för webbläsaren. Vi vill dock uppmärksamma på att det kan innebära att du inte kan använda alla webbplatsens funktioner fullt ut. Du kan också förhindra att Google samlar in eller bearbetar information som baseras på cookien och din webbplatsanvändning (inklusive din IP-adress) genom att hämta och installera ett insticksprogram för webbläsare som finns på följande länk (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Dessutom kan du förhindra att Google Analytics samlar in data genom att klicka på nedanstående länk. En inaktiveringscookie (opt-out-cookie) installeras för att förhindra framtida insamling av dina uppgifter när du besöker denna webbplats:

Inaktivera Google Analytics.

Ytterligare information om användningsvillkor och dataskydd hittar du på www.google.com/analytics/terms/de.html eller www.google.de/intl/de/policies/. Vi uppmärksammar på att på denna webbplats har Google Analyticts utvidgats med koden "anonymizeIp“ för att säkerställa en anyonym inhämtning av IP-adress (så kallad IP-maskning).

Google Tag Manager

Vi använder tjänsten Tag Manager som tillhandahålls av Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") för hantering av vår webbplats och för integrering av cookiebaserade teknlogier. Din IP-adress överförs för detta syfte till en av Googles servrar (som kan finnas i USA) varje gång du besöker en av våra internetsidor. Google lagrar inte IP-adressen som en del av tjänsten Tag Manger och använder den endast för att bädda in tekniker som hanteras av Tag Manager. Själva Tag Manager ställer inte in någon cookie.

Google Adwords

Som AdWords-kund använder vi även Google Conversion Tracking (konverteringsspårning), vilket är en analystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Google Adwords använder en cookie på din dator ("konverteringscookie") när du kommer till vår webbplats via en Google-annons. Dessa cookies blir ogiltiga efter 30 dagar och kan därefter inte längre användas för personlig identifiering. Om du besöker någon av våra sidor och cookien inte har förfallit kan vi och Google se att någon klickat på annonsen och på så sätt skickats vidare till vår sida. Alla AdWords-kunder får en unik cookie. Därmed kan dessa cookies inte spåras via AdWords-kundernas webbplatser. Information som erhålls via konverteringscookies används för att generera konverteringsstatistik för AdWords-kunder som valt konverteringsspårning. På så sätt får AdWords-kunder information om totalt antal användare som klickat på deras annons och som skickats vidare till en sida som är försedd med en tagg för konverteringsspårning. De kan dock inte ta emot information som identifierar användarna personligen. Om du inte vill delta i spårningen kan du förhindra att en sådan cookie ställs in, t.ex. genom att använda en webbläsarinställning som inaktiverar automatiskt inställning av cookies. Det är dessutom möjligt att inaktivera cookies för konverteringsspårning genom att ställa in webbläsaren till att blockera cookies från domänen "googleadservices.com".

Google Remarketing

Våra sidor använder Googles retargeting-tekniker. Leverantör är Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Denna tjänst ger oss möjlighet att nå våra webbplatsbesökare med målgruppsanpassad reklam som baseras på deras intressen. Annonseringen baseras på en analys som i sin tur baseras på cookien som lagrat tidigare beteende och surfmönster. Så vitt vi vet sparas inga personuppgifter. En cookie sparas i syfte att känna av anonyma uppgifter gällande användarens intressen och därefter anpassa reklamen baserat på denna information. Sådana cookies är små textiler som lagras i din dator eller mobila enhet.

Du kan motsätta dig användning av cookies för retargeting permanent genom att inaktivera intressebaserad reklam från Google här: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Ytterligare information om dataskydd finns tillgänglig i Googles dataskyddsförklaring: www.google.com/policies/technologies/ads/

Facebooks anpassade målgrupper

Vi använder remarketing-funktionen "Custom Audiences" från Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). När du besöker vår webbplats upprättas en anslutning mellan din webbläsare och Facebooks server. Facebook tar emot information om att din IP-adress har besökt vår webbplats. Om du är medlem i Facebook kan Facebook koppla samman denna information med din Facebook-profil och använda den för att visa målgruppsanpassade Facebook-annonser, under förutsättning att du inte nekat samtycke i sekretessinställningarna för ditt Facebook-konto.

För detaljerad information om hur Facebook samlar in och använder uppgifter samt om dina rättigheter och möjligheter hänvisar vi till Facebooks dataskyddsförklaring på https://www.facebook.com/about/privacy/

Leadfeeder

I kombination med Google Analytics använder vi också tjänsten Leadfeeder som tillhandahålls av Liidio Oy, Mikonkatu 17, 0100 Helsingfors, Finland. Leadfeeder använder den lista över webbplatsbesökarnas IP-adresser som tillhandahålls av Google Analytics och kopplar samman listan med information om de företag som återfinns på dessa IP-adresser på Internet. Tack vare den förkortning av besökarnas IP-adresser som skett med Google Analytics upprättas ingen direkt personlig koppling. Det kan dock upprättas en hypotetisk personlig koppling vid en granskning av information som är kopplad till det aktuella företaget.

Detaljerad information om hur Leadfeeder samlar in och använder personuppgifter finns i dataskyddsförklaringen som du hittar på https://www.leadfeeder.com/privacy/

Crazy Egg

Vår webbplats använder en tjänst från Crazy Egg, 16220 East Ridgeview Lane, La Mirada, CA 90638, USA, www.crazyegg.com. Denna tjänst ger möjlighet att använda cookies för att utvärdera din användning av webbplatsen (t.ex. vilket innehåll du klickar på). För detta syfte visas en användarprofil med så kallade färgdiagram. Vid användning av Crazy Egg sker ingen insamling, behandling eller användning av personuppgifter. Vid användning av pseudonymer skapas endast användarprofiler. De uppgifter som samlas in med pseudonym kombineras inte med användarens faktiska uppgifter.

Man kan när som helst motsätta sig insamling, bearbetning och användning av uppgifter som genererats av Crazy Egg genom att följa anvisningarna som finns i www.crazyegg.com/opt-out

Java-Scripts

Fonts.com

På vår webbplats laddas en skriptkod från företaget Monotype GmbH, Werner-Reimers-Straße 2-4, 61352 Bad Homburg. Om du aktiverat JavaScript i din webbläsare och inte har installerat en Java-Script-Blocker kan webbläsaren komma att skicka personuppgifter till Monotype GmbH. Vi saknar vetskap om vilka uppgifter Monotype GmbH kopplar samman med de insamlade uppgifterna, liksom om hur Monotype GmbH använder dessa uppgifter. För att förhindra att Monotype GmbH kör JavaScript-kod kan man installera en Java-Script-Blocker (t.ex. www.noscript.net). Ytterligare information om dataskyddet hos Monotype GmbH finns på nedanstående länk: https://www.fonts.com/info/legal

Youtube

På vår webbplats laddas YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA (fortsättningsvis "YouTube"). Vi använder leverantören YouTube för att bädda in videofilmer på vår webbplats. Om du aktiverat JavaScript i din webbläsare och inte har installerat en Java-Script-Blocker kan webbläsaren komma att skicka personuppgifter till YouTube. Vi saknar vetskap om vilka uppgifter YouTube kopplar till de mottagna uppgifterna, samt för vilka syften de används. Ytterligare information finns tillgänglig i YouTubes dataskyddsförklaring (http://www.google.de/intl/de/policies/privacy). För att förhindra att YouTube kör JavaScript-kod kan man installera en Java-Script-Blocker (till exempel www.noscript.net eller www.ghostery.com).

Rätt till information och återkallelse

Du har rätt till information, rättelse, radering och begränsning av behandling av dina personuppgifter, liksom till överföring av desamma. Du har dessutom rätt att återkalla ett tidigare lämnat samtycke. Legaliteten för den behandling av personuppgifter som skett fram till återkallelsen påverkas inte därav. Du har rätt att neka behandling av personuppgifter för direkt marknadsföring. Ett sådant nekeande innebär att personuppgifterna inte längre behandlas för direkt marknadsföring.

Du har rätt att klaga hos den nationella tillsynsmyndigheten.

Använd nedanstående uppgifter för att kontakta oss:

PRINOTH AG
Brennerstrasse 34
39049 Vipiteno (BZ)
Italien
Tel. +39 0472 72 26 22
Fax. +39 0472 72 26
privacy@prinoth.com