High Technology Industries

Globalt konkurrenskraftiga high-tech-företag samlade under ett och samma tak

PRINOTH tillhör HTI Gruppen, ett företag som är internationellt verksamt inom branscherna linbanor, pistmaskiner och bandfordon, urbana transportsystem och vindkraft. I slutet av år 2010 tillkomavdelningen för snöframställning vilket gör oss till den mest kompletta leverantören av produkter inom sektorn för alpina teknologier.

De olika företagen möter marknadens utmaningar med teknisk expertis och en tydlig strategisk riktning, och alltid i enlighet med företagens grundläggande värden: socialt ansvar, etik, kvalitet och tillväxt.

Ett framgångsrikt 2019

År 2019 hade Gruppen med sina 70 närstående bolag och 131 försäljnings- och serviceställen en omsättning på 1,056 miljarder euro. Gruppen har över 3800 anställda över hela världen.

Våra systerföretag: