Innovation

Redo för framtiden

För att kunna försvara och stärka sin roll som marknadsledare och för att med innovation och mod kunna öppna upp för nya dimensioner inom backteknologi har PRINOTH alltid blicken riktad framåt.

Men vilka förändringar - vilka trender och megatrander - kännetecknar vår nutid, och vilka slutsatser inför framtiden leder de oss till?

För att lösa denna framtidsgåta har PRINOTH organiserat en workshop tillsammans med Zukunftsinstitut (Framtidsinstitutet), som är en av de mest inflytelserika tankesmedjorna inom europeisk trend- och framtidsforskning, och teamet från IAK, the Institute for Applied Creativity.

Tillsammans identifierade man de tydligaste trenderna och utarbetade hypoteser för framtiden. Därigenom kunde man ta fram idéer för utveckling, för att kunna tillfredsställa även framtidens kunder på bästa sätt.

Det är redan ett välkänt faktum att industrin kommer att lägga allt större vikt vid “eco-action”, ekologiska åtgärder i form av miljöskydd. Men hur svarar vi bäst? Med ett fordon med nollutsläpp, det vill säga ett fordon helt fritt från skadliga avgaser?

Framtiden är mångfacetterad och lämnar stort utrymme för kreativitet. PRINOTH kommer fortsätta att noggrant följa megatrenderna, och med en framåtblickande innovation och produkthantering kommer vi att uppfylla kundernas drömmar om morgondagen, och stå vid deras sida som den kompetenta partner vi är!