Webbshop TAC

Bästa kund,
vi vill informera om att nedanstående allmänna försäljningsvillkor gäller för samtliga onlineköp på webbplatsen: www.prinoth.com . Med säljare avses Prinoth GmbH, med säte i 6410 Telfs (Österrike), fortsättningsvis benämnd som "PRINOTH" och med kund - fortsättningsvis benämnd "KÖPARE" - avses alla individuella eller juridiska personer som lägger en beställning online på webbplatsen: www.prinoth.com . KÖPAREN identifieras med informationen på beställningsformuläret som skickats in för att göra köpet. Genom att skicka in beställningsformuläret samtycker ni till nedanstående försäljningsvillkor.

1.) Rättsliga grunder
1.1. Nu gällande europeiska och nationella lagar förutsätter att det ekonomiska förhållandet mellan företaget Prinoth och Köparen regleras av konsumentskyddslagen endast i de fall Köparen handlar för personligt bruk, och inte i en professionell roll.
1.2 om KÖPAREN gör inköp som en del av sitt yrkesmässiga uppdrag och i samband därmed uppger sitt momsregistreringsnummer gäller istället lagstiftning mellan näringsidkare, i enlighet med det österrikiska “Unternehmensgesetzbuch” UGB av 10 maj maj,1897 idgF.

2.) Syfte
2.1. Via denna virtuella webbshop tillhandahåller PRINOTH möjligheten att titta på och köpa många olika produkter.

3.) Försäljningsvillkor
Om informationen i beställningsformuläret är ofullständig eller felaktig förbehåller sig PRINOTH rätten att inte leverera de beställda produkterna.

4.) Priser
4.1. Alla priser är inklusive moms. Vi debiterar 6 EUR för leveranser till Italien och Österrike och 10 EUR för leveranser till resten av världen (Ej Schweiz). Leverans till Schweiz debiteras 15 CHF. Prinoth har ingen kontroll över importtullar och skatter, vilka helt åligger köparen att betala. Medlemmar i Drivers Club betalar ingen frakt.

5.) Verkställa beställningen
5.1. Den order som kunden skickar till PRINOTH blir inte bindande för PRINOTH förrän PRINOTH tagit emot betalningen för de beställda varorna.
5.2. Ordern skickas om möjligt som en försändelse. Om försändelsen på grund av tekniska eller logistiska skäl måste delas upp kommer PRINOTH att stå för de extra fraktkostnaderna.

6.) Leverans
6.1. Leveranstiden beror på destinationen. De beställda föremålen levereras dock alltid så snabbt som möjligt. Vid första beställningen kan leveransen ta upp till 2 veckor.

7.) Betalning
7.1. Betalning kan ske med kreditkort eller banköverföring. Oavsett vilken metod som används måste de beställda varorna vara fullt betalda innan leverans.
7.2. För betalning via kreditkort accepteras kort som utfärdats av VISA eller MASTER CARD. Överföringens säkerhet garanteras med hjälp av Verified by Visa och Master Card Secure Code-teknologi.
7.3. Betalning via banköverföring ska göras med nedanstående bankinformation tillhörande företaget Prinoth GmbH:

Raiffeisen Landesbank Tirol
IBAN: AT78 3600 0000 0415 2492
BIC: RZTIAT22
registrerat på: Prinoth GmbH, AT-6410 Telfs

Viktig information för kunder i Schweiz: vänligen använd nedanstående bankinformation

Tiroler Sparkasse
IBAN: AT83 2050 3030 8040 1072
BIC: SPIHAT22XXX
registrerat på: Prinoth GmbH, AT-6410 Telfs

8.) Ångerrätt
8.1. I enlighet med konsumentskyddslagen gäller ångerrätten endast slutkunder. Ångerrätten gäller inte för kontrakt mellan näringsidkare.
8.2. KÖPAREN har rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar efter att de beställda varorna tagits emot.
8.3. KÖPAREN ska skicka ett rekommenderat brev till PRINOTH inom 14 dagar efter att de beställda varorna togs emot. Sådant meddelande kan även skickas via fax eller e-post, inom samma tidsram.
8.4. Meddelandet ska innehålla nedanstående information:
8.4.1. Detaljer gällande den beställning KÖPEN önskar annullera.
8.4.2. KÖPARENS uttryckliga önskan att annullera köpekontraktet.
8.4.3. Komplett information om KÖPARENS bank.
8.5. De beställda varorna ska returneras till PRINOTH inom 14 dagar efter att de tagits emot.
8.6. KÖPAREN är ensamt ansvarig för returfrakt och risker under transport för att returnera varorna. Returen accepteras endast om förpackningen är oskadd på både in- och utsida. Om föremålen uppvisar spår av användning eller skada förbehåller PRINOTH sig rätten att begära ersättning.
8.7. Summan för de returnerade artiklarna kommer att återbetalas inom 30 dagar.

9.) Sekretess
9.1. Gällande hantering av personuppgifter - vi informerar om att de personuppgifter som samlas in under försäljningsproceduren på webbsidan www.prinoth.com samlas i en databas som kan användas av Prinoth och dess partnerföretag.
Personuppgifterna kommer att användas för syften som är kopplade till att uppfylla kontraktet, för kommersiella och statistiska syften och för att uppfylla lagstadgade och skattemässiga skyldigheter.
Insamlad data kommer inte att delas med eller spridas till andra personer eller företag, förutom i syfte att uppfylla krav i lagar, föreskrifter, EU-standarder eller myndighetsbestämmelser som gäller som lag.

10.) Tillämplig lag och laga domstol
10.1 Alla eventuella tvister ska lösas vid domstolen i Innsbruck, och österrikisk lag gäller när man lägger en order på www.prinoth.com. KÖPAREN samtycker till att ha läst detta dokument och kontrollerat samtliga villkor, och accepterar härmed utan begränsning de allmänna försäljningsvillkoren.