KVALITET & ETIK

Kvalitet 
År 1994 introducerade LEITNER Group ett kvalitetsstyrningssystem som är fullt överensstämmande med den internationella standarden ISO 9001 och är certifierad av SQS. Kvalitetsstyrningssystemet omfattar kontinuerlig kontroll av våra verksamhetsprocesser.

Alla interna processer är kundorienterade och syftar till en förbättrad produkt, från utvecklingsfasen till kundtjänst. Kontinuerliga förbättringar av produkterna, kundservicen och våra medarbetares arbetsvillkor och ett starkt fokus på miljömedvetenhet har alltid varit målen för företagen i LEITNER Gruppen.

Miljöledningssystemet och Systemet för hantering av arbetsmiljöfrågor har integrerats och transformerat det existerande kvalitetsstyrningssystemet till ett Integrerat ledningssystem. 

Etik
De uppföranderegler som ingår i organisations- och ledningsmodellen är helt överensstämmande med de Etiska regler företaget introducerat.

Därmed har man tagit fram ett enhetligt regelverk i syfte att främja den etiska kulturen och transparensen inom företaget, vilket erbjuder medarbetarna ett slags riktlinjer för deras vardagliga uppförande inom företaget och normer för implementering av organisations- och ledningsmodellen, i enlighet med italienskt dagdekret 231/01 gällande företagens administrativa ansvar.

LADDA NER

Etiska regler
Ladda ner (495 KB )
ORGANISATIONSMODELL
Ladda ner (364 KB )