ALTERNATIVA TILLÄMPNINGAR

Användning inom alla områden
PRINOTHs pistmaskiner utvecklades för arbete i branta backar. Tack vare deras klättringskapacitet och bandens stora kontaktyta kan de utföra tunga lyftarbeten på svår terräng, och tack vare deras optimala viktfördelning kan de klättra uppför höga och branta backar både lättare och stabilare än fordon med hjul. Pistmaskinernas enorma dragkapacitet och snäva vändkapacitet gör det mycket enkelt att distribuera stora volymer.

Tillämpning inom jordbruk

  • Leverans av ensilage till biogasanläggningar.
  • Röjning, slåtterarbete och sådd
  • Arbeten med vinsch i skogen
  • Transport av virke och konstruktion av reservoarer
  • Underhållsarbete och skötsel av skidbackar under sommaren
  • Transport och växlande tillämpningar (arbete på områden för naturåterställning, kaliumextrahering, dagbrott och återplantering av avfallsupplag)

Universell användning av tillvalsutrustning
Tack vare främre och bakre lyftkrafter ur kategori 2 med hydrauliska, oändligt justerbara DIN
kraftuttagsaxlar kan alla typer av jordbruksutrustning kopplas in. Den kan styras med hjälp av
standardstyrspakarna.

Kustskydd och skydd mot naturkatastrofer
Förflyttnings- och transportarbeten i våtmark, röjningsarbeten i våtmark och diken, underhållsarbeten i kanaler

Extrema förhållanden - Antarktis>
Tack vare det låga marktrycket kan de nå platser som är utom räckhåll för hjuldrivna fordon. Framför allt begagnade fordon från PRINOTH är perfekta att använda i områden med extrema förhållanden som exempelvis Antarktis. De används som transportfordon, traktorer eller som behjälpliga vid bygge av isvägar.

Begagnade fordon Online
PRINOTH presenterar ett brett utbud begagnade pistmaskiner på sin portal för begagnade fordon. Vad väntar du på? Testa och bli ägare till en fullt besiktigad pistmaskin från PRINOTH. KLICKA HÄR

BILDGALLERI

PRODUKTKATALOG

PRINOTH ANTARCTIC (English)
Ladda ner (506 KB )
Framställning av ensilage - LEITWOLF agripower
Ladda ner (1334 KB )