SERVICE

PRINOTH Service – Kompetens och tillgänglighet

Daglig kontakt och fortlöpande utbildning säkerställer att våra internationella servicepartners kan garantera service och teknisk support av högsta klass vid besiktning, reparation och underhållsarbete.

Underhållsarbete och kontroller

Tillit är bra, kontroll är bättre! De grundläggande förutsättningarna för en kostnadseffektiv snöpreparering är ett korrekt underhållsarbete och snabba fordonsreparationer. Minska driftkostnaderna genom årliga felsökningar som ökar ert fordons livslängd och pålitlighet. Vi erbjuder snabb och pålitlig service för att säkerställa att era pistmaskiner är 100% redo att köra i vinter.

Tillgänglighet och snabb hjälp på plats.

Vi är tillgängliga alla dagar i veckan, hela vintern. Flexibilitet är vårt första budord. Dock är inte service under vintersäsongen den enda faktorn som är avgörande för pistmaskinernas pålitlighet. Besiktning, som utförs av vår specialiserade personal innan vintersäsongen drar igång, är också mycket viktig. Sådana besiktningar kan minska antalet driftavbrott och potentiella problem under vintern, liksom alla därtill kopplade kostnader. Ytterligare en anledning att använda vår expertservice.

Tillgängligheten ni finner hos våra servicetekniker och tekniskt utbildade kontaktpartners betyder att vi kan uppfylla alla era specifika behov. Vår fältpersonal finns i olika center varifrån de snabbt kan ta sig till kunderna. En hjälplinje garanterar tillgänglighet under helgerna. En annan viktig punkt är det breda utbud av utrustning som våra servicefordon är utrustade med. Det innebär att våra servicetekniker har tillgång till de reservdelar och specialverktyg som krävs för värdefull hjälp på plats.

KONTAKT