Tillbaka till översikt

HUSKY Blad

Framställt för tryckarbete med HUSKY.

EXCEPTIONELL TRYCKPRESTANDA OCH PRECISA PISTKANTER

Med HUSKY kan pisterna få perfekta kanter. Ett 12-vägs schaktblad som tagits fram särskilt för tryckarbeten med HUSKY. Tillvalet MASTER blade utnyttjar sin radie för att rulla upp snön, vilket ger förbättrad tryckprestanda och låg energiförbrukning. Vinkeln på bladets tänder underlättar is- och snöbrytningen och gör pistprepareringen än mer effektiv.

12-VÄGS BLAD STANDARD MASTER

» Öppet 3250 mm (127 in) I 3650 mm (143 in) 3875 mm (152 in)

» Stängt 2720 mm (107 in) I 3000 mm (118 in) 3220 mm (126 in)