Hantering av maskinparker

Allt på samma gång:
enkel visualisering genom en intelligent databehandling

PRINOTHs programvara för hantering av maskinparker är helt ovärderlig när det kommer till att hantera pister och fordonsparker. Genom noggrann datainsamling och exakt fordonsövervakning kan arbetsflödet optimeras och vägutformningen rationaliseras. Detta ger i sin tur kostnads- och resursbesparingar och ökad effektivitet.

All information kan hämtas från ett och samma användargränssnitt. Därmed slipper man växla mellan olika program och samtidigt säkerställs ett kontinuerligt arbetsflöde – även då man ansluter till programvaran för 3D-snödjupsmätning som tagits fram av PRINOTH och Leica Geosystems.

Omedelbar kostnadsbesparin

En effektiv hantering kräver korrekt information: fordonets status, driftstid, position och hastighet och motor- och fordonssiffror, såväl som vinschens status, fräs och belysning överförs i realtid och visas i PRINOTHs egen programvara “SNOW HOW”.

Den första stora fördelen visar sig redan vid uppstart. Kunderna behöver varken installera en lokal server eller spara och överföra datan, vilket medför att de kan lägga allt fokus på att hantera sin flotta.

Övervaka ALLA anläggningens fordon

Inte bara pistmaskiner utan även snöskotrar, fyrhjulingar, motorfordon, osv. kan utrustas med programvaran för hantering av maskinparken. Det innebär att skidanläggningens hela fordonspark kan hanteras och optimeras gemensamt.


För ytterligare information, kontakta er PRINOTH-försäljare.

Fakta

 • Helt ny programvara och nytt användargränssnitt
 • Inga ytterligare kostnader för servrar, underhåll eller dataöverföring
 • Mycket användarvänligt och lättläst gränssnitt
 • Dataöverföring i realtid
 • Enkel visualisering av de viktigaste siffrorna och möjlighet att analysera datan
 • Funktioner för målinriktad planering och kostnadsbesparing
 • Replay function
 • Web-based usable on all end devices

COST SAVINGS AT THE TOUCH OF A BUTTON

Efficient management requires factual information: Vehicle status, working time, position and speed, engine and vehicle codes and the status of the winch, tiller and lighting. All crucial information transmitted in real time and displayed via PRINOTH’s own SNOW HOW software.
One of the system’s advantages is directly noticeable during set-up: There is no need for the customer to have to concern themselves with the installation of a local server, or to organize the storage and transmission of data. This allows them to be able to fully concentrate on their fleet management.

DATA AND FACTS

SNOW HOW offers complete reporting with detailed evaluations and clearly presented statistics. Reports can be individualized, exported with ease and shared with colleagues. The data collected does not simply provide individual parameters (fuel quantities, position, working time, etc.), but also provides key indicators (hectares per hour, liters per hectare, etc.) that are calculated for each user, who in return receive an overview of the efficiency and effectiveness of the activities in the ski resort. It’s easy to extrapolate the potential for optimization, increase performance and reduce costs.

 • Detailed production of reports on the vehicle, operator and slopes
 • Digital operator logbook
 • Evaluation and data export options
 • Reports on productivity, current status, usage hours, fuel consumption and much more • Bar charts, events analysis, event link to a map
 • Simple management tool, revealing plan deviations and current values

With its Replay Function, in addition to monitoring & analysis, SNOW HOW offers the possibility to display past activities using time lapse recording in order to show all relevant vehicle data, such as:

 • Which operator is in which vehicle
 • GPS position of the vehicles
 • Vehicle’s technical data

DOWNLOAD

SNOW HOW - System Overview
Ladda ner (2000 KB )