Hantering av maskinparker

Allt på samma gång:
enkel visualisering genom en intelligent databehandling

PRINOTHs programvara för hantering av maskinparker är helt ovärderlig när det kommer till att hantera pister och fordonsparker. Genom noggrann datainsamling och exakt fordonsövervakning kan arbetsflödet optimeras och vägutformningen rationaliseras. Detta ger i sin tur kostnads- och resursbesparingar och ökad effektivitet.

All information kan hämtas från ett och samma användargränssnitt. Därmed slipper man växla mellan olika program och samtidigt säkerställs ett kontinuerligt arbetsflöde – även då man ansluter till programvaran för 3D-snödjupsmätning som tagits fram av PRINOTH och Leica Geosystems.

Omedelbar kostnadsbesparin

En effektiv hantering kräver korrekt information: fordonets status, driftstid, position och hastighet och motor- och fordonssiffror, såväl som vinschens status, fräs och belysning överförs i realtid och visas i PRINOTHs egen programvara “SNOW HOW”.

Den första stora fördelen visar sig redan vid uppstart. Kunderna behöver varken installera en lokal server eller spara och överföra datan, vilket medför att de kan lägga allt fokus på att hantera sin flotta.

Övervaka ALLA anläggningens fordon

Inte bara pistmaskiner utan även snöskotrar, fyrhjulingar, motorfordon, osv. kan utrustas med programvaran för hantering av maskinparken. Det innebär att skidanläggningens hela fordonspark kan hanteras och optimeras gemensamt.


För ytterligare information, kontakta er PRINOTH-försäljare.

Fakta

  • Helt ny programvara och nytt användargränssnitt
  • Inga ytterligare kostnader för servrar, underhåll eller dataöverföring
  • Mycket användarvänligt och lättläst gränssnitt
  • Dataöverföring i realtid
  • Enkel visualisering av de viktigaste siffrorna och möjlighet att analysera datan
  • Funktioner för målinriktad planering och kostnadsbesparing

Downloads

PRINOTH Hantering av maskinparker

Ny standard vid fordonsövervakning av skidorter