VISION

 

“PRINOTH kan med sina pistmaskiner och bandfordon

erbjuda innovativa lösningar som ger högsta möjliga kundvärde.

Vi står för kvalitet och kostnadseffektivitet.

PRINOTHs styrelse

Vårt uppdrag

PRINOTH når sina mål med hjälp av:

Innovativa produkter: PRINOTH tänker framåt och är normsättande inom produktutveckling och optimerade lösningar.  Med ett starkt forsknings- och utvecklingsfokus och modet att våga utforska nya idéer arbetar vi redan med framtidens teknologi.

Kundfokus: PRINOTH sätter kundvärde i första rummet. Vår nära relation med marknaden ger oss möjlighet att erbjuda våra kunder integrerade lösningar som bidrar till deras framgångar.

Ledande kvalitet: Högkvalitativa produkter innebär hög tillit och hög produktivitet. Vårt kvalitetslöfte kombineras med en utmärkt service och originalreservdelar som finns tillgängliga i hela världen.

Effektivitet: PRINOTH satsar på att konstant förbättra processerna inom samtliga branscher och optimerar kostnadseffektivitet och mervärde. Vi lägger särskild vikt vid maximal effektivitet och ekonomisk resursanvändning.

Med fokus på våra medarbetare: Engagerade medarbetare med stort personligt ansvar får möjlighet att utvecklas hos PRINOTH. Vår öppna företagskultur leder till transparens och en stark teamkänsla.